فیلم/ خوشحالی مردم از پاکسازی منطقه «البغیلیه» در حومه دیرالزور

سیاسی

گروه بین الملل: مردم منطقه «البغیلیه» در حومه دیرالزور از ارتش سوریه به علت بیرون راندن تروریستها از این منطقه قدردانی کردند. تروریستها اخیرا با یورش به این منطقه برخی از ساکنان را بازداشت کرده بودند.

فیلم/ خوشحالی مردم از پاکسازی منطقه «البغیلیه» در حومه دیرالزورگروه بین الملل: مردم منطقه «البغیلیه» در حومه دیرالزور از ارتش سوریه به علت بیرون راندن تروریستها از این منطقه قدردانی کردند. تروریستها اخیرا با یورش به این منطقه برخی از ساکنان را بازداشت کرده بودند.