رییس دفتر رییس جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران:

از افراط وسیاست‌زدگی فایده‌ای نصیبمان نشد

دولت

اکثر تحقیقات و مقالات درگوشه‌ای از کتابخانه‌ها خاک می‌خورد و در تصمیم‌گیری‌ها از این تحقیقات استفاده نمی‌شود و کم گذاشتن محققان ما به ملاحظات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی منجر به بی‌توجهی به علم اقتصاد می‌شود.

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: جلسات اقتصادی دولت هفته‌ای دوبار با حضور اقتصاددانان به طور منظم تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد نهاوندیان در اولین کنفرانس اقتصاد ایران گفت: برگزاری این کنفرانس در اینجامعیت تحقق یک آرزوی دیرینه است و در بسیاری از کشور‌ها با اقتصادهای در حال پیشرفت حضور یک جمع فرهیخته اقتصادی که بر کلیه مسائل اقتصاد بتواند به طور مستمر و سازمان یافته بپردازد چندان آسان نیست.

وی افزود: اینکه ما بتوانیم دانشگاه را در کنار صنعت و سیاستگذار داشته باشیم و تحقیق و تصمیم و اجرا فرصتی برای تبادل نظر و تجربیات و تاکید بر اولویت‌ها باشد لازمه اقتصادی است که مرتبا خود را تسهیل کند.

نهاوندیان در خصوص فاصله بین دانشگاه وصنعت، گفت: فراوان در این مورد سخن گفته شده و در خصوص بومی کردن علوم وکاستن فاصله‌ها و بیان راه حل‌ها در این زمینه سخن گفته شده است.

وی گفت: ما نفعی نمی‌بریم که در محافل علمی به نقد سیاست‌های جاری بپرادزیم و فایده‌ای نمی‌بریم که درجمع فعالان اقتصادی تنها به نقد بپردازیم و به نظر محققان و فعالان اقتصادی بی‌اعتنا باشیم تنها راه حل با هم سخن گفتن است.

رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به همایش خروج از رکود که پیش از همایش اقتصاد ایران برگزار شد، گفت: این همایش‌ها می‌تواند به ایجاد مجمعی برای تولید تحقیقات و ارتقای تحقق در سیاست‌ها منجر شود البته تاکید براینکه ما نیاز داریم مسائل بومی خود را بشناسیم و راه حلهای بومی را در یابیم و با توجه به اقتضائات فرهنگی و ویژگی‌های سیاسی و ارزشی پیش رویم درست است اما این موضوع به معنای محروم کردن خود از تجربیات دیگران نیست.

نهاوندیان ادامه داد: آنچه به عنوان علم به دست آمده باید از آن بهره گرفت؛ ساحت‌های الهی در حیات اجتماعی را باید شناخت که یکی از این ساحت‌ها ساحت اقتصاد است.

وی تصریح کرد: نمی‌شود تجربیات گرانقدری را که شرکت پرهزینه و یا توفیقاتی را حاصل کرده کنار گذاشت و چرخ را از آغاز ساخت.

وی گفت: البته در مطالعه این تجربه باید اقتضائات و مجموعه فرهنگی آن تجربه را نیز ملاحظه کرد که این موضوع به معنای جامعه نگری در عمل و شناخت است اگر ما در مطالعات اقتصادی خود در دانشگاه‌ها و در تدریس و تحقیق توجهی به ابعاد دیگر اجتماعی نکنیم ‌‌نهایت توفیق خود را در انجام یک تحقیق اقتصادی به دست نمی‌آوریم.

وی گفت: اکثر تحقیقات و مقالات درگوشه‌ای از کتابخانه‌ها خاک می‌خورد و در تصمیم‌گیری‌ها از این تحقیقات استفاده نمی‌شود و کم گذاشتن محققان ما به ملاحظات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی منجر به بی‌توجهی به علم اقتصاد می‌شود.

وی با بیان اینکه به جای ملامت کردن اقتصادانان بد نیست مطالعه‌ای در خصوص اصلی‌ترین تصمیمات کشور در ۸۰ سال گذشته و سرنوشت اقتصاد شود، گفت: آیا زمانی که اقتصاد به سمت دولتی شدن پیش می‌رود و یا وقتی که اقتصاد زیر زمینی و غیررسمی گسترش می‌یافت و سوء استفاده‌های مالی انجام می‌گرفت از تحقیق و توسعه علمای اقتصاد استفاده‌ای می‌شد.

نهاوندیان افزود: بی‌انظباطی در حیات اقتصادی نه حاصل مطالعات اقتصادی و نه حاصل بی‌توجهی به مطالعات اقتصادی بوده است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد هماهنگی اقتصاد دولت افزود: حضور اقتصاددانان به طور منظم در این جلسات که هفته‌ای دو بار تشکیل می‌شود با عث شده تا موضوعات اقتصادی از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: برگزاری چنین کنفرانسی پس از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب از پیشرفت‌های اقتصادی محسوب می‌شود.

نهاوندیان در خاتمه تاکید کرد: از افراط و سیاست زدگی‌ها در اقتصاد هیچ سودی نبردیم و از چپ‌گرایی‌ها و راست‌گرایی‌ها نیز فایده‌ای نصیبمان نشد اما امیدواریم برگزاری چنین کنفرانسی چشمه جوشانی برای پیشرفت‌های آینده باشد.

کد N657792