روایت یک اسرائیلی که از 3 ماه قبل اسیر مقاومت فلسطین است

سیاسی

یک رسانه عرب زبان از اسارت یک اسرائیلی از سوی مقاومت فلسطین از حدود سه ماه قبل و مخفی نگه داشتن موضوع از سوی رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین فاش کرد: یک اسرائیلی از سه ماه قبل از سوی مقاومت اسیر شده است و اسرائیل به خوبی از موضوع آگاه است اما آن را مخفی کرده است و مقاومت فلسطین نیز موضوع را پنهان نگه داشته است تا زمان آن فرا برسد.

المیادین به نقل از منابع آگاه بیان کرد: اسرائیلی اتیوپیایی الاصل در غزه است و اسرائیل به دنبال ترتیب دادن روایتی با خانواده اش تا وی را بیماری روانی یا مریض روانی جلوه دهد تا قیمت مبادله ای در هر توافق مبادله اسیران را کم کند.

به گفته این منابع این اسیر جدید مورد توجه نظامیان اشغالگر و احزاب راستگرا نیست زیرا اصالتا آفریقایی است و اگر از یهودیان غرب(اشکنازی) بود اسرائیل دنیا را به خاطر آن به هم می ریخت و در قبال آن ساکت نمی ماند.