تبعات مرگ ملک عبدالله برای سعودی‌ها

سیاسی

یک رسانه عرب زبان به خطراتی که سعودی ها را در صورت مرگ ملک عبدالله تهدید می کند پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه المسله در گزارشی به خطراتی که عربستان را در صورت مرگ ملک عبدالله تهدید می کند پرداخته است.

این پایگاه آورده است: تهدیدات متوجه عربستان در صورت مرگ ملک عبدالله زیاد است که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-جنگهای کنونی در منطقه و تنش هایی که عربستان در بیشتر آنها حضور دارد به ویژه در سوریه، بحرین، یمن، عراق، لیبی و لبنان.

2-پایگاه مردمی بالای داعش و گروههای تکفیری در داخل عربستان به سبب اشتراک گروههای تکفیری و بسیاری از سعودی های وهابی که اکثر مسلمین را کافر می شمارد و دیگران را دشمن می شمارد.

3-وهابیتی است که خاندان حاکم بر عربستان آن را به عنوان مذهب سعودی انتخاب کرده و تفسیری از اسلام است که مورد تایید طبقه روشنفکر عربستان نیست و با مخالفت آنها روبرو است.

4-ظلمی که اقلیت های مذهبی به ویژه پیروان اهل بیت(ع) و نیز لیبرال ها، شخصیتها نخبگان دینی و فکری و سیاسی متحمل می شوند و با سرکوب نمی توان با آن مقابله کرد.

5-ظهور درگیری آشکار میان خاندان حاکم بر سعودی و میان طبقه روحانیون دینی وهابی که همسویی خود را با داعش و دیگر گروههای تکفیری پنهان نمی کنند و این جنگ قدرت پنهان نیست بلکه رسانه ای شده است.

6-شرایط اقتصادی سعودی که به علت دنباله روی از سیاستهای آمریکا بر عربستان به وجود آمده است به ویژه که اخیرا با هدف ضربه زدن به اقتصادهای روسیه و ایران به کاهش قیمت نفت روی آورده است. این سیاست عربستان را خسارات فراوانی روبرو می کند که بحران سیاسی را در آن تشدید می کند.

7-شکست سیاست های سعودی ها در سوریه، عراق، لبنان و یمن و متهم کردن سعودی ها از سوی آمریکا و غرب درباره گروههای تکفیری مرتبط با وهابیون سعودی.

المسله در ادامه می نویسد: همه این عوامل سبب نگرانی دوچندان آمریکا در قبال اوضاع سعودی شده است. آمریکا به طور مستقیم وارد معرکه شده است تا شاه آینده سعودی را انتخاب کند و اوضاع را رها نکرده است. به ویژه که شرایط با توجه به درگیری های داخلی به گونه ای نیست که اوضاع به حال خود رها شود و آمریکا باید اوضاع را فیصله دهد.