فیلم/ لحظه دستگیری یکی از سرکردگان داعش در شمال عراق

سیاسی

یک سرکرده تروریست های داعش در جریان درگیری با نیروهای عراقی در شمال این کشور دستگیر شد.

فیلم/ لحظه دستگیری یکی از سرکردگان داعش در شمال عراقیک سرکرده تروریست های داعش در جریان درگیری با نیروهای عراقی در شمال این کشور دستگیر شد.