فیلم/ استقبال گسترده از سخنرانی رهبر حوثی های یمن

سیاسی

سخنرانی «عبدالملک الحوثی» به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) در صعده با استقبال گسترده مردم یمن مواجه شد.

فیلم/ استقبال گسترده از سخنرانی رهبر حوثی های یمنسخنرانی «عبدالملک الحوثی» به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم (ص) در صعده با استقبال گسترده مردم یمن مواجه شد.