اولین گام برای نظارت مجلس بر قوه قضائیه برداشته شد؛

توافق مجلس و شورای نگهبان برای افزایش نسبی اختیارات وزیر دادگستری

سیاسی

محمد دهقان در گفتگو با مهر ازتوافق مجلس و شورای نگهبان برای افزایش نسبی اختیارات قوه قضائیه خبرداد و گفت:این اصلاحیه ایرادات شورای نگهبان را رفع می کنداما نظر طراحان رابه صورت کامل تامین نمی کند.

محمد دهقان در این گفتگو گفت: برداشت شورای نگهبان درخصوص اصل 160 قانون اساسی با برداشت برخی دیگر از حقوقدانان متفاوت است.

نماینده مردم چناران و طرقبه با بیان اینکه مجلس باید نظر شورای نگهبان را ملاک قرار دهد، اظهار داشت: در همین راستا با حضور دو نفر از اعضای شورای نگهبان ایرادات این شورا به طرح اجرای بخشی از ماده 160 قانون اساسی را بررسی کرده و رفع کردیم.

وی ادامه داد: ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به گونه ای رفع شد که هم امکان سوال از وزیر دادگستری درخصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه وجود داشته باشد و هم حد سوالات مشخص بشود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به نظر برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مبنی بر اصرار بر طرح قبلی بدون رفع ایرادات شورای نگهبان و ارسال طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکثریت اعضای کمیسیون معتقد بودند تامین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادات شورا به طرح بهتر از ارسال طرح به مجمع است.

دهقان تاکید کرد: نظر طراحان با اصلاحیه جدید به صورت کامل جهت افزایش اختیارات وزیر دادگستری تامین نشد اما این اصلاحیه گامی بلند و رو به جلو برای تعامل مثبت مجلس و قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری و پاسخگویی قوه قضاییه به مجلس است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در هفته جاری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و در صورت تصویب نهایی مجددا به شورای نگهبان ارسال می شود و شورا با توجه به اصلاحات صورت گرفته ایرادی به این طرح نخواهد داشت.