زاهدی:

افراد برای ورود به سیستم اداری باید دارای سلامت دینی و سیاسی باشند

سیاسی

سنندج- استاندار کردستان عنوان کرد: در گزینش ها باید افرادی وارد سیستم اداری نهادها و سازمان ها شوند که دارای سلامت، دینی، اخلاقی، مالی و سیاسی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی ظهر امروز شنبه در جلسه گرامیداشت روزگزینش که در سالن دولت استانداری تشکیل شد، با بیان اینکه ورودی هر دستگاه اداری نیروی انسانی است، بیان داشت: سلامت نیروی وارد شده به سیستم از سازماندهی و نظارت برآنها مهم تر است چراکه اگر ورودی سیستم دارای نقص و اشکال باشد درون سیستم هم اختلال ایجاد خواهد شد.

وی عنوان کرد: در گزینش ها باید افرادی وارد سیستم اداری نهادها و سازمان ها شوند که دارای سلامت، دینی، اخلاقی، مالی و سیاسی باشند.

وی  با بیان اینکه سرمایه اصلی هر نظام سیاسی اعتماد عمومی است، گفت: موفقیت هر نظامی به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی در گرو کسب اعتماد افکار عمومی است.

استاندار کردستان کسب اعتماد عمومی را هم منوط به انجام صحیح وظایف محوله به کارگزاران دستگاه های حکومتی خواند و عنوان کرد: زمانی که مردم از عملکرد دستگاه های حکومتی راضی باشند انگاه اعتماد در بین آحاد مردم ایجاد می شود.

زاهدی اظهارداشت: سلامت نظام اداری برای قوام و دوام نظام سیاسی و همچنین ایجاد اعتماد عمومی جزو اصلی ترین کارها است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نیروی انسانی، سیستم و سازماندهی و نظارت سه عنصری هستند که در سلامت و یا ناسلامی دستگاه های عکومتی تاثیرگذارند.

وی بیان کرد: بخشی از سلامت سیاسی مربوط به این مهم است که افراد وابستگی به جناح های مخالف نظام نداشته باشند.

استاندار کردستان با تاکید برانجام گزینش شخصیتی در تعدادی ازمشاغل گفت: برای مشاغلی هم چون پرستاری و معلمی که با تعداد زیادی از مردم سروکاردارند نیاز به گزینش شخصیتی وجود دارد.

زاهدی اظهارداشت: آبرو و سرنوشت افراد در امر گزینش در اختیار گزینشگران است و این اهمیت و سختی کار را می رساند.