پس از هشت ماه توقیف‎‎‎؛

روزنامه قانون به كیوسك مطبوعات بازگشت

سیاست داخلی

سردبیر روزنامه قانون در اولین شماره این روزنامه كه پس از هشت ماه توقیف، منتشر شد، تاكید كرد: خط مشی ثابت و همیشگی روزنامه قانون مجدداَ یادآوری می شود چراكه ما دلبسته نظام و فرزندان ایرانیم.

روزنامه قانون پس از هشت ماه توقیف٬ دور جدید انتشار را از سر گرفت.

به گزارش ایلنا؛ سردبیر روزنامه قانون در اولین شماره این روزنامه كه پس از هشت ماه توقیف، منتشر شد، تاكید كرد: در آغاز دور جدید انتشار، خط مشی ثابت و همیشگی روزنامه قانون مجدداَ یادآوری می شود چراكه ما دلبسته نظام و فرزندان ایرانیم.

قاسم خرمی در سرمقاله این روزنامه در نخستین روز انتشارش پس از هشت ماه توقیف با نگارش یادداشتی نوشت: 

روزنامه قانون بالاخره بعد از حادثه توقیف و مجموعه مصائب بعد از توقیف از امروز مجدداً همراه شماست. این روزنامه در روز ششم آبان ماه 1391 با موضوع دفاع از جامعه در برابر قدرت از زاویه تبیین حقوق قانونی شهروندان ایرانی با عنوان رسانه‌ای مستقل از جناح‌ها و گروه‌بندی‌های سیاسی متعارف متولد شد و با وجود دگرگونی‌های شكلی و محتوایی و حتی تغییرات در نیروی انسانی و به رغم فشارهای پیدا و پنهان بر همان موضع و خط و مشی ایستاد و همچنان ایستاده است.

1ـ فرزندان ایرانیم
سرزمین ایران محل تلاقی و پیوند همه عواطف انسانی و اخلاقی،دینی، مذهبی و میهنی و مظهر اتحاد و یگانگی ماست.ایران قدیمی‌تر و جاری‌تر از هر دین و مذهب و نژاد و حكومت و دولتی است. این سرزمین « ایران دوستان» و «ایران ستیزان» زیادی را به چشم دیده است اما هیچ حكومت و دولتی در طول تاریخ بدون درك و دریافت دقیق مفهوم «ایران» و «ایرانیت» از پیامدگسست و شكاف ملت و دولت در امان نبوده است. از این رو به اعتقاد ما پرهیز از ملیت گرایی غیرضروری وگسترش فرهنگ و منش ایران‌خواهی و وطن‌دوستی و افتخار به ایرانی بودن توأم با حفظ علایق دینی و مذهبی می تواند مقوم ثبات و تداوم هویت ملی باشد.

2ـ دلبسته نظام هستیم
نظام جمهوری اسلامی محصول ایثار، مجاهدت و كوشندگی‌های بسیار است. یك چنین نظام استوار بر خون هزاران شهید نیك سرشت و جانباز پاك نیت به یقین بیش از هر سیستم سیاسی دیگری شایسته است و می‌تواند متحدتر، كاراتر، فساد ناپذیرتر و به رؤیاها و باورهای ملتش نزدیك‌تر باشد. امنیت ملی و آینده این نظام در شرایط كنونی نیازمند اتحاد راسخ‌تر فرزندان انقلاب و مقابله جدی و حساب شده با كانون‌های رانت‌ساز، فساد خیز و اعتماد زداست. به باور ما تولید تفرقه و ایجاد فساد از حیث آسیب به اعتماد عمومی و آینده نظام اگر منشأ واحدی نداشته باشد یقیناً به نتایج یكسانی منتهی خواهد شد. ما به عنوان عضوی از جامعه رسانه‌ای كشور تقویت نظارت همگانی از طریق مطبوعات و رسانه‌های مستقل را همچنان استراتژی موثرتر تولید یكدلی و سالم‌سازی سیستم سیاسی و اداری و اقتصادی كشور می‌دانیم.

3ـ متحد و منتقد دولتیم
روی كار آمدن دولت روحانی شانس ملی برای عبور كشور از كمینگاه‌های پرخطر داخلی و خارجی بود. گفتمان بهبودخواهی، اعتدال‌گرایی و حاكمیت قانون با روحیه، موقعیت و آینده مردم ایران سازگارتر است. طرح چنین گفتمانی چه از جانب دولت كنونی و چه از ناحیه هر فرد و گروه و دولت دیگری از نظر ما شایسته استقبال و حمایت است. با این همه ما به عنوان رسانه‌ای مستقل و باورمند به استراتژی «نقد قدرت» نگاه منتقدانه به رفتار و عملكرد دولت و دیگر نهادهای قدرت را در زمره اهداف و رسالت‌ مطبوعاتی خود می‌دانیم. روزنامه قانون همچون گذشته حامی بی‌ منت گفتمانی و منتقد بی‌غرض عملكرد دولت باقی خواهد ماند. به اعتقاد ما بقای دولت روحانی بر سرمایه اجتماعی و فرصت و اعتمادی استوار است كه مردم به او سپرده‌اند. جامعه همچنان منتظر سود ملی چنین مشاركتی است.

4ـ مدافع فردیت و جامعه ایم
انسان‌ها و خاصه تك‌تك شهروندان ایرانی جدای از همه اشكال سازماندهی اجتماعی شایسته تكریم و بزرگداشتند. پیدایی گاه و بی‌گاه حركت‌های پوپولیستی و مردم فریب قبل از هر چیز نشانه خرد شدن و خمیر كردن آزادی و فردیت و هویت‌های صنفی و قومی و طبقاتی و اجتماعی در درون جماعت‌های تصنعی و خیالی است. روزنامه قانون مدافع حقوق فرد یا افرادی است كه قانون برای شهروندان ایرانی جدای از سازماندهی دینی، مذهبی، قومی، سیاسی و اجتماعی آنان لحاظ كرده است. فضای اجتماعی و سیاست امروز ایران باید عرصه تلاقی همه سلایق و علایق فردی و جمعی و نمادی از مشاركت ملی باشد. پرهزینه كردن سیاست‌ورزی و راندن افراد از سیاست به درون لایه‌های مخفی جامعه و غیر قابل پیش‌بینی كردن رفتارها و حركت‌های اجتماعی آنان یقینا با آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی و اقتصادی متناسب برای توسعه و پیشرفت كشور ما همخوانی و همسویی ندارد.به اعتقاد ما بی‌تفاوتی از شورش خطرناك‌تر است.

 

 

کد N656395