ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

شوراي نگهبان,امر به معروف و نهي از منكر

شورای نگهبان ایرادات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را اعلام کرد.

شورای نگهبان ایرادات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب جلسه مورخ 18 آذر ماه 1393 مجلس در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به شرح زیر اعلام شده است:

1. در ماده یک اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به مواردی که شرعا حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف موازین شرع است و واژه اختلاف در این مقام وجهی ندارد.

2. در ماده چهار عبارت «اقدام عملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3. در ماده پنج حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد والا اشکال دارد.

4. عموم و اطلاق ماده هشت نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاه‌های مختلف و همچنین مصادیق مذکور معروف و منکر از آنجا که مقید به شرایط لازم در هر یک نشده است مغایر اصل هشت قانون اساسی شناخته شد.

ادامه دارد ...

کد N656166