فیلم/ کشف تونل 600 متری تروریستها در حومه دمشق

سیاسی

گروه بین الملل: نیروهای ارتش سوریه اخیرا توانستند یک تونل 600 متری متعلق به گروههای تروریستی را در منطقه جوبر دمشق کشف کنند. تروریستها از این تونل برای انتقال نیرو و تسلیحات استفاده می کردند.

فیلم/ کشف تونل 600 متری تروریستها در حومه دمشقگروه بین الملل: نیروهای ارتش سوریه اخیرا توانستند یک تونل 600 متری متعلق به گروههای تروریستی را در منطقه جوبر دمشق کشف کنند. تروریستها از این تونل برای انتقال نیرو و تسلیحات استفاده می کردند.