عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد:

زمان تشکیل کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه

مجلس

از فردا کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی این مساله وارد میشود و به مدت 10 روز فرصت دارد تا پیشنهادات خود را بدهد،بعد از آن بودجه به کمیسیون تلفیق خواهد رفت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: از فردا کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی این مساله وارد میشود و به مدت 10 روز فرصت دارد تا پیشنهادات خود را بدهد،بعد از آن بودجه به کمیسیون تلفیق خواهد رفت.

سیدسعید زمانیان دهکردی در این باره به خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ گفت: تا آخر پنجشنبه  هفته گذشته کمیسیون‌ها و نمایندگان  پیشنهادهایشان را ارایه دادند. مقدمات بودجه در کمیسیون بودجه نیز شروع شده است که ریز به ریز، سطر به سطر و عدد به عدد دقیقا بررسی می‌شود٬ یعنی ما از یکشنبه به صورت ویژه در این مساله وارد می‌شویم و ۱۰ روز نیز فرصت داریم تا قضیه بودجه را به کمیسیون تلفیق بدهیم.

نماینده مردم شهرکرد همچنین در مورد نفرات برگزیده کمیسیون تلفیق گفت: برای تشکیل کمیسیون تلفیق٬ از هر کمیسیون سه نفر و از کمیسیون برنامه و بودجه ۹ نفر انتخاب می‌شوند که البته هنوز تمام نشده است زیرا بعضی از کمیسیون‌ها انتخاباتشان برگزار نشده و قرار است در این هفته برگزار شود.

کد N656046