توسط مرکز پژوهش‌های مجلس؛

چاپ دوم کتاب «فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران» منتشر شد

سیاست داخلی

سیاستگذاری در مفهوم نظام علمی سازمان‌یافته، سابقه‌ای طولانی ندارد و به عنوان یک رشته علمی در چهار دهه گذشته مورد توجه محافل علمی و آکادمیک قرار گرفته است. در کنار انجام تحقیقات مختلف و برگزاری همایش‌های گوناگون، مراکز و سازمان‌هایی به تحقیق در این موضوع پرداخته و تلاش‌هایی در جهت علمی کردن سیاست‌ها معطوف داشته‌اند.

چاپ دوم کتاب «فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در 3 بخش و 18 فصل چاپ و منتشر شد.

به گزارش ایلنا، چاپ دوم کتاب «فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چاپ و منتشر شد.

در مقدمه این کتاب آمده است: سیاستگذاری در مفهوم نظام علمی سازمان‌یافته، سابقه‌ای طولانی ندارد و به عنوان یک رشته علمی در چهار دهه گذشته مورد توجه محافل علمی و آکادمیک قرار گرفته است. در کنار انجام تحقیقات مختلف و برگزاری همایش‌های گوناگون، مراکز و سازمان‌هایی به تحقیق در این موضوع پرداخته و تلاش‌هایی در جهت علمی کردن سیاست‌ها معطوف داشته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در طول سال‌های پس از تاسیس تلاش‌های بسیاری را برای کمک به نهاد سیاستگذاری مجلس شورای اسلامی به منظور بهینه کردن تصمیمات آن، آغاز کرده که این فعالیت‌ها در قالب مشاوره، تحقیق و تدوین کتب، مقالات و گزارش‌ها ارائه شده است. مجموعه حاضر به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های نوع سوم، در جهت افزایش دانش سیاستگذاری ارائه می‌شود که چاپ نخست آن در سال 1389 انجام شد و با توجه به استقبال جامعه علمی و نخبگان، انتشار مجدد آن در دستور کار قرار گرفت.

بنابراین گزارش، کتاب حاضر در قالب 3 بخش، ادبیات نظری، توصیف فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران و تحلیل فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران و ارائه الگوی مطلوب و 18 فصل تحت عناوین علم سیاست و سیاستگذاری، خاستگاه سیاستگذاری عمومی و مسائل عمومی، فرایند سیاستگذاری، مدل‌های سیاستگذاری، سیاست پژوهی: روش تحقیق در سیاستگذاری، مطالعه تطبیقی در حوزه سیاستگذرای عمومی، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون نظام پذیرش دانشجو، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون سامان‌دهی مد و لباس، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون برگزاری مناقصات، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علم، تحقیقات و فناوری، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد، بررسی فرایند سیاستگذاری در قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحلیل فرایند سیاستگذاری عمومی و جمع‌بندی و الگوی پیشنهادی، تدوین شده است.

چاپ دوم کتاب « فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران » 458 صفحه دارد و قیمت آن 180 هزار ریال است.

کد N655919