افخم با تكذیب خبر آسوشیتدپرس:

هنوز هیچ‌گونه توافقی در مذاکرات صورت نگرفته است

سیاسی

این گونه جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر آسوشیتدپرس را تكذیب كرد. 

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم ضمن تکذیب خبر آسوشیتدپرس تأکید کرد: هنوز هیچ‌گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است.

وی افزود: این گونه جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است.

کد N655725