افخم ضمن تکذیب ادعای آسوشیتدپرس:

هیچگونه توافقی در هیچیک از موضوعات مورد مذاکره صورت نگرفته است

سیاسی

سخنگوی وزارت خارجه ادعای خبرگزاری آسوشیتدپرس مبنی بر توافق ایران و آمریکا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تکذیب خبر آسوشیتدپرس تأکید کرد : هیچگونه توافقی در هیچیک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است.

  افخم افزود: اینگونه جوسازی های رسانه ای با اغراض خاص سیاسی صورت می گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده تر کردن حل و فصل موضوعات می باشد.

گفتنی است روز گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس مدعی نزدیک شدن تهران و واشنگتن به توافق جامع هسته ای و توافق برای انتقال اورانیوم غنی شده ایران به روسیه شده بود.