افخم با تكذیب خبر آسوشیتدپرس:

هیچگونه توافقی در مذاکرات هنوز صورت نگرفته است

سیاست خارجی

اینگونه جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر آسوشیتدپرس را تكذیب كرد. 

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم ضمن تکذیب خبر آسوشیتدپرس تأکید کرد: هیچگونه توافقی در هیچیک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است.

وی افزود: اینگونه جوسازی‌های رسانه‌ای با اغراض خاص سیاسی صورت می‌گیرد و هدف اصلی آن تخریب فضای مذاکرات و پیچیده‌تر کردن حل و فصل موضوعات است.

کد N655508