برگزاری تظاهرات ضددولتی در مجارستان

سیاسی

تظاهرکنندگان دریافت وام از روسیه، صعف در خدمات عمومی و ادامه سیاست‌های دوران کمونیسم را محکوم کردند.

هزاران نفر از شهروندان مجارستان در اعتراض به سیاست‌های «ویکتور اوربان» نخست وزیر این کشور به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان دریافت وام از روسیه، صعف در خدمات عمومی و ادامه سیاست‌های دوران کمونیسم را محکوم کردند.

معترضان سیاست‌های اوربان را شکستی برای نخبگان سیاسی مجارستان دانسته و تاکید می‌کنند که در پیش گرفتن این رویکردها باعث نزدیکی بیشتر به مسکو می‌شود.

کد N655470