در جلسه شورای سیاستگذاری حزب اراده ملت مصوب شد:

کنگره ملی حزب اراده ملت؛ اول اسفندماه/ تعیین ساختار شاخه جوانان

سیاسی

جلسه شورای سیاستگذاری حزب اراده ملت ایران روز گذشته برگزار و در خصوص برنامه‌های کنگره ملی که اول اسفند ماه برگزار می‌شود تصمیم گیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای سیاست گذاری حزب اراده ملت ایران روز گذشته برگزار شد.

جلسه شورای سیاست گذاری حزب اراده ملت ایران با حضور اکثریت اعضاء در دفتر مرکزی حزب برگزار شد و در این جلسه در خصوص برنامه های کنگره ملی که اول اسفند ماه برگزار می‌شود تصمیم گیری شد.

در ادامه جلسه ساختار و دستورالعمل شاخه جوانان و دانشجویان که احیاء آن مجددا در دستور کار قرار گرفته است به تصویب این شورا رسید.