روزنامه اعتماد:کار مجلس در اعتراض به برداشت4میلیارد دلار قابل دفاع است،اما چرا در دولت قبلی سکوت کرد

روزنامه اعتماد در سرمقاله خود نوشت:


يکي دو هفته است که برخي نمايندگان مجلس پا را در يک کفش کرده‌اند تا دولت را متهم به برداشت از صندوق توسعه ملي کنند...دولت هم تا حدي عصباني برخورد و کل ماجرا را تکذيب مي‌کند. در نهايت هم معلوم شد که واقعيت ماجرا نه اين است و نه آن و شايد هم، هم اين است و هم آن. يعني پول از صندوق به صورت اماني برداشته شده و دولت امور خود را در پايان سال گذشته انجام داده و بعد هم آن را به صندوق بازگردانده است.

...اگر اين خبر مبتني بر افشاي سند طبقه‌بندي و سري است، پس چگونه اصل آن تکذيب مي‌شود؟ بنابراين بهتر بود که دولت در اين مورد با دقت بيشتري پاسخ مي‌داد.
... نفس اقدام نمايندگان قابل دفاع است. حتي در نهايت به نفع دولت نيز هست. دولت متوجه مي‌شود افرادي هستند که با هر انگيزه‌يي مي‌خواهند از دولت مچ‌گيري کنند. چه انگيزه آنان خير باشد و چه شر، مهم نيست. مهم وجود چنين افرادي است و همين امر موجب مي‌شود که دولت دقت بيشتري در اجراي وظايفش کند و از قانون تخطي نکند.

...فارغ از نکات فوق آيا مي‌توان از نمايندگان اصولگرا سوال کرد شما که در برابر اين برداشت موقت اين حجم از پول که صرف امور جاري و ضروري و مطابق بودجه کشور شده اين همه حساس هستيد، کشوري که به دست شما و دوستان‌تان در گرداب تحريم فرو رفته و مشکلات زيادي براي تامين بودجه داشته است، آيا تاکنون و به صورت جدي حتي يک سوال کوچک و مشابه هم از دولت همفکر خود که هشت سال بر اداره و امور مردم سوار بود کرده‌ايد؟ آيا تاکنون هيچ مطالعه‌يي کرده‌ايد که صندوق ذخيره ارزي در دولت پيش با چه سرنوشتي مواجه شد؟ آيا تاکنون زحمت اين را به خود داده‌ايد که بپرسيد؛ بالاي ۸۰۰ ميليارد دلار درآمد ارزي چگونه صرف شد؟ در حالي که ارقام بودجه در اين موارد که اجازه خرج کردن به آن دولت را مي‌داد کمتر از نصف اين رقم است. پس بقيه آن کجا رفته و چگونه خرج شده است؟

17302

کد N655407