اذعان روزنامه صهیونیست؛

افزایش خودکشی نظامیان صهیونیست در سال 2014

سیاسی

منابع اسرائیلی اعلام کردند که چهارده نظامی اسرائیلی سال 2014 در مدت خدمت نظامی خود خودکشی کرده اند که خودکشی سه تن از آنها پس از حمله اخیر اسرائیل به غزه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری "عرب 48" گزارش داد که گزارش ها و تحقیقات موجود حاکی است که شمار نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی که در سال 2014 خودکشی کرده اند در مقایسه با سال 2013 افزایش چشم گیری داشته است.

منابع اسرائیلی اعلام کردند که چهارده نظامی اسرائیلی سال 2014 در مدت خدمت نظامی خود خودکشی کرده اند که خودکشی سه تن از آنها پس از حمله اخیر اسرائیل به غزه بود.

این رقم در مقایسه با سال 2013 میلادی که شمار خودکشی کنندگان هفت نفر بود افزایش یافته است.

روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" در این خصوص نوشت: ارتش اسرائیل اکنون سرگرم تهیه گزارشی درباره خودکشی نظامیان اسرائیلی است، اما پیش از آماده شدن این گزارش کاملا مشخص است که سال 2014 شمار نظامیانی که خودکشی کرده اند افزایش یافته است، به گونه ای که ارقام رسمی حاکی است که چهارده نظامی خودکشی کرده اند.

بر اساس این گزارش ها، اسرائیل در حال بررسی تاثیر حمله تابستان گذشته میلادی به نوار غزه بر روحیه نظامیانی است که در این حمله شرکت کردند. سه تن از نظامیان لشکر گفعاتی پس از پایان جنگ خودکشی کردند. یک نظامی نیز در زمان جنگ که برای خدمت نظامی احضار شد خودکشی کرد.

پس از این حادثه، افسران ارتش رژیم صهیونیستی به همراه کارشناسان و رواشناسان فرم هایی در اختیار نظامیان قرار دادند تا از میزان بحران های روانی آنها به علت جنگ غزه آگاه شوند.