مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:

هفتادونهمین شماره فصلنامه «مجلس و راهبرد»

مجلس

نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرایم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی و بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقای دمکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی از جمله مطالب این فصلنامه است.

هفتادونهمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «مجلس و راهبرد» مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد.

به گزارش ایلنا؛ فصلنامه مجلس و راهبرد شماره ۷۹، ویژه پاییز ۱۳۹۳ که همزمان با بیست و یکمین سال انتشار این نشریه منتشر شده، شامل مقالاتی از استادان و محققان دانشگاهی در زمینه‌های پژوهشی مختلف مشتمل بر عناوین زیر است:

1) بررسی وضعیت، شناسایی مزیت نسبی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه اشتغال با استفاده از مدل‌های تغییر سهم، ضریب مکانی و سوات (SWOT) (مورد مطالعه: شهرستان بیرجند)

مولف: علی حاجی‌نژاد، جعفر قادری، سیده سمیه خاتمی، غلامرضا یونسی

2) ارائه چارچوبی برای معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات با تاکید بر اشاعه فناوری

مولف: امیر محترمی، سید حمید خداداد حسینی، شعبان الهی

3) بررسی تطبیقی رابطه بین ارتقای دمکراسی و درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و نفتی

مولف: حسن سبحانی، سعید بیات

4) نقد سیاست کیفری تقنینی در قبال جرایم علیه حقوق مصرف کننده در تجارت الکترونیکی

مولف: علی مراد حیدری

5) طراحی بازار؛ چارچوب تحلیلی «راث» در درک عملکرد بازار

مولف: علی نصیری اقدم، محمدجواد رضایی، مهدی موحدی بک‌نظر

6) تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده‌های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور

مولف: علی فریدزاد، علی اصغر بانویی، فرشاد مومنی، حمید آماده

7) قانون مدیریت خدمات کشوری (اصول، مبانی و راهبردهای پیشنهادی)

مولف: مریم طهرانی، محمدرضا مالکی، فهیمه غفرانی

8) اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی ایران

مولف: محسن مهر‌آرا، مهدی خندان سویری

کد N655162