معترضان بحرینی با پلیس ضد شورش درگیر شدند

سیاسی

پلیس ضد شورش بحرین برای متفرق کردن معترضان که خواستار آزادی شیخ سلمان بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد و شماری را زخمی و شماری دیگر را بازداشت کرد.

معترضان بحرینی شب گذشته به شدت با پلیس ضد شورش این کشور درگیر شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، معترضان بحرینی شب گذشته با برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت «الوفاق» -بزرگ‌ترین جنبش مخالفان بحرینی-شدند.

شاهدان عینی گفتند که معترضان بحرینی شب در چندین روستا در نزدیکی منامه تظاهرات کرده و با پلیس ضد شورش درگیر شدند.

این شاهدان افزودند که پلیس ضد شورش بحرین برای متفرق کردن معترضان که خواستار آزادی شیخ سلمان بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد و شماری را زخمی و شماری دیگر را بازداشت کرد.

شیخ علی سلمان ۴۹ ساله یکشنبه هفته گذشته به اتهام تحریک علیه نظام و دعوت به سرنگونی آن بازداشت شد.

کد N654568