جهانگيري:

طرح جامع « خروج از ركود اقتصادی» وارد فاز اجرايی شد

سیاسی

اهواز – معاون اول رئيس جمهور گفت: طرح جامع «خروج از ركود اقتصادي» از سوي دولت بعد از تصويب وارد فاز اجرايي شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگيري عصر امروز در شوراي اداري استان خوزستان اظهار كرد: وقتي به استاني سفر مي كنيم؛ مطالباتي موردنظر ما تا حدودي سياست هاي دولت در بخش هاي مختلف براي مديران استاني را شامل مي شود و اين سياست ها را در استانها تبيين مي كنيم تا مديران در جريان فعاليتها و اهداف دولت قرار بگيرند.

وي افزود: ضمن اينكه در اين سفرها، مشكلات آن استان بعد از شنيدن نظرات مديران استاني بررسي و جمع بندي مي شود براي حل آنها در مركز و در هيئت دولت چاره انديشي مي كنيم تا اين مشكلات به سرعت حل شوند.

دعوت استاندار خوزستان به جلسه هيئت دولت

جهانگيري تصريح كرد: به دليل اهميت استان خوزستان، اولين سفر استاني رئيس جمهور به اين استان صورت گرفت و مجموعه هيئت دولت جايگاه وي‍ژه اي براي اين استان متصور هستند. اخيرا در مركز تصميم گرفته ايم كه هر مدت يك استاندار به جلسه هئيت دولت دعوت شود تا مشكلات استان خود را به صورت مستقيم به اعضاي هيئت دولت منتقل كند كه در اين رابطه، اولين استانداري كه به جلسه هيئت دولت دعوت شده، استاندار خوزستان است كه قرار است در هفته آينده با حضور در جلسه هيئت دولت مشكلات استان را بازگو كرده و به صورت تخصصي در جهت رفع آنها گام بردايم.

معاون اول رئيس جمهور همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه دولت يازدهم در مقطع حساسي فعاليت خود را آغاز كرد، افزود: ما اعتقاد داريم در اين مقطع كه مسئوليت را به عهده گرفته ايم و مدت كوتاهي از آن سپري شده، توفقيات خوبي به دست آورده ايم آن هم در شرايطي كه دشمنان اين نظام با بهانه هاي واهي از جمله پرونده هسته اي ما را تحريم كرده و در جهت تضعيف دولت گام برداشتند.

جهانگيري ادامه داد: دولت ما يك تيم قوي، متبحر و جدي به منظور مقابله با اين گونه تهديدات دشمنان و در چارچوب خطوط قرمز نظام تشكيل داد تا دشمنان خود را با بحث هاي منطقي، گفتگو و استدلال منزوي كنيم.

بدون ايران تمام راهكارها در خاورميانه به شكست مي رسد

وي تاكيد كرد: كشورهاي غربي به اين نتيجه رسيده اند كه اكنون قدرت اول و تاثيرگذارترين كشور منطقه خاورميانه ايران است و آنها اكنون مي دانند كه اگر كمك هاي ايران نباشد، همه راهكارها در منطقه به شكست ختم مي شود.

جهانگيري با بيان اينكه ائتلاف ضد داعش بارها اعلام كرده كه بدون حضور ايران نمي تواند با اين گروه تروريسي مقابله جدي داشته باشد، اظهار كرد: اكنون نيز با كمك ايران به كشور سوريه، آثار شكست داعش در حال نمايان شدن است. همه اين مسائل حكايت از قدرت بين المللي ايران دارد.

وجود نشاط سياسي در كشور

وي با بيان اينكه در بخش هاي داخلي نيز شرايط خوبي براي نشاط سياسي همه گروه ها ايجاد كرده ايم، عنوان كرد: هم اكنون براي همه احزاب شرايط فعاليت به خوبي فراهم است. هدف ما انسجام داخلي است و اگر اكنون با قدرت با ابرقدرت ها حرف مي زنيم دليل آن همين انسجام داخلي است.

معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: پيش از آغاز به كار دولت يازدهم، تورم اقتصادي شديدي در كشور حاكم شد و اين دولت مصمم شد بر اساس يك مديريت اصولي و علمي با مشكلات مقابله كند. هيچ كس تصور نمي كرد بتوانيم در يك دوره چهار ساله اين ركود را كاهش دهيم ولي اين مهم اكنون با استفاده از ظرفيت بالاي نخبگان كشور و استفاده از راهنمايي هاي آنان به دست آمده و تورم در كشور مهار شده است.

جهانگيري عنوان كرد: طرح جامع خروج از ركود اقتصادي را در مدت چند ماه،  تنظيم و بدون هياهو، 107 بند اين طرح جامع را تهيه كرديم. قسمتي از اين بندها در حيطه اختيارات دولت بود و قسمتي ديگر بايد از سوي مجلس دنبال شود. طرح هاي لازم را به سرعت در هئيت دولت تصويب كرديم و وارد فاز اجرايي كرديم.

وي در مورد رشد اقتصادي كشور در نيمه اول امسال نيز اظهار كرد: در شش ماهه اول امسال خودمان هم تصور نمي كرديم كه اقتصاد را نه تنها از رشد منفي خارج كنيم بلكه به رشد چهار درصدي هم برسانيم ولي متاسفانه مردم آن را تاكنون لمس نكرده اند.

دولت بنگاه دار نيست

جهانگيري ضمن دعوت از بخش خصوصي براي داشتن نقش فعال براي پويايي اقتصادي كشور افزود: براي ما قابل قبول نيست كه مديري برخلاف ما عمل كند و به بخش خصوصي ميدان ندهد هر كس وارد دولت مي شود بايد از بخش خصوصي حمايت كند. مديران بايد همواره براي تنگناها به فكر راهكار باشد زيرا ما بنگاه دار نيستم كه مشكل ايجاد شده را كشف كنيم و تنها آن را انتقال دهيم بلكه بايد با مديريت صحيح، اين مشكلات را برطرف كنيم.

معاون اول رئيس جمهور با اشاره به توطئه كاهش بهاي جهاني نفت توسط برخي كشورهاي منطقه با همراهي آمريكا تصريح كرد: زماني كه در سال 1382 وزير صنعت بودم، با افزايش حجم وادرات مواجه شديم. من اين معضل را اخطار دادم و اگر طبق قانون و برنامه عمل مي كرديم اكنون صندوق ذخيره ارزي ما پر بود. اكنون صندوق ذخيره ارزي كشور عربستان آنقدر پر است كه وزير نفت اين كشور اعلم كرده كه حتي با كاهش قيمت نفت تا 25 دلار هم آنها با مشكل مواجه نمي شوند. چرا ما پول نفت را به جاي ذخيره سازي در صندوق به واردات كالا تبديل كرديم تا اكنون به مشكل بربخوريم؟ ولي با اين وجود با نيروهاي كارداني كه در اختيار داريم در حال رفع مشكل بهاي جهاني نفت هستيم.

مديران دولتي در هزينه جاري صرفه جويي كنند

جهانگيري اضافه كرد: يكي ديگر از مشكلاتي كه كاهش قيمت نفت براي دولت ايجاد مي كند، كسري بودجه است زيرا ما اتكاي زيادي به درآمدهاي نفتي داريم و اين يك ضعف است. براي حل اين مشكل بايد هزينه هاي دولت را كاهش دهيم و مديران در همه استانها لازم است هزينه هاي اداري و جاري كشور را كاهش دهند. البته منظور ما تعديل نيرو نيست. در ارزيابي مديران نيز اين موضوع يعني صرفه جويي براي ما خيلي مهم است. ضمن اينكه سپردن فعاليت هاي عمراني به بخش خصوصي نيز يكي از راه هاي صرفه جويي دولت است كه مديران دولتي آن را مدنظر قرار دهند.

وي با اشاره به اينكه خوزستان، شاه كليد توسعه كشور است، گفت: سه استان در كشور وجود دارند كه استاندار آنها بايد در حد وزير و چهره اي ملي باشد كه يكي از آنها خوزستان است.

معاون اول رئيس جمهور عنوان كرد: در شوراي اقصاد مبلغ 15 ميليارد دلار براي توسعه ميادين نفتي شرق كارون تصويب كرديم كه در صورت اجرايي شدن، مهمترين طرح توسعه نفتي در تاريخ كشور لقب مي گيرد.

جهانگيري با اشاره به جايگاه بالاي خوزستان در بخش هاي آب و كشاورزي در كشور گفت: سرمايه گذاري جدي در اين دو بخش صورت گرفته كه نمونه آن طرح توسعه 550 هزار هكتاري كشاورزي خوزستان و طرح آبرساني غدير است. ولي بايد به نقطه اي برسيم كه مردم خوزستان دغدغه آب نداشته باشند. ضمن اينكه قابل قبول نيست كه فاضلاب شهري برخي شهرهاي خوزستان وارد رودخانه كارون شود زيرا اهميت كارون اگر بيشتر از درياچه اروميه نيست كمتر هم نيست.

كارگروه نجارت «درياچه اروميه و رودخانه هاي كشور»

وي افزود: بر همين اساس قصد داريم كارگروه نجات درياچه اروميه را به كارگروه نجارت «درياچه اروميه و رودخانه هاي كشور» تبديل كنيم تا براي همه منابع آبي كشور كاري جدي صورت بگيرد.

جهانگيري با اشاره به طرح توسعه 550 هزار هكتاري كشاورزي خوزستان گفت: اين طرح از سوي رهبر معظم انقلاب تصويب شد و دولت از سال 92 تاكنون به شدت نسبت به آن حساس شد تا حدي كه رئيس جمهور پيش از سفر به استان خوزستان در اين خصوص نامه اي براي برداشت 1.5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اختصاص دادن به طرح توسعه كشاورزي خوزستان نوشت كه مورد موافقت قرار گرفت.

13 هزار فرصت شغلي در طرح توسعه كشاورزي خوزستان

وي افزود: هم اكنون وزارت جهاد كشاورزي براي اجرايي كردن اين طرح، 20 هزار دستگاه ماشين آلات كشاورزي را وارد استان كرده و 70 كارگاه نيز تشكيل داده است. پيش بيني مي شود در صورت اجرايي شدن اين طرح، 13 هزار شغل در استان ايجاد مي شود. در سفرهاي قبلي كه به خارج از كشور داشتم شبكه هاي منظم آبياري كشاورزي را در آن كشورها مي ديدم كه امروز اينگونه شبكه ها را در مناطق مختلف استان ديدم در حاليكه فكر نمي كردم روزي ما به چنين جايگاهي دست پيدا كنيم.

جهانگيري همچنين با اشاره به اينكه مرزهاي شلمچه و چذابه در خوزستان از مهمترين مرزهاي تجاري براي صادرات غير نفتي ما به شمار مي ورند، بيان كرد: بايد موانع صادرات از اين دو گذرگاه مرزي برداشته شود تا ما در صادرات به كشور عراق كه مهمترين هدف صادراتي كشور به شمار مي رود، به هدف خود برسيم.

معاون اول رئيس جمهور همچنين اظهار كرد: در بودجه سال آينده يك رديف اعتباري جداگانه تحت عنوان توسعه پايدار خوزستان اختصاص يافته كه اميدواريم محقق شود و باعث توسعه و آبادي استان شود ولي حتي اگر اين رديف اعتباري در بودجه محقق نشد از راه هاي ديكر اين اعتبار به خوزستان تزريق مي شود.