فیلم/ جهان سال 2014 در 60 ثانیه

سیاسی

توفان، زلزله، آتش سوزی، سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی، جنگ و شیوع بیماری از جمله فجایعی بود که مردم جهان در سال 2014 با آن مواجه شدند.

فیلم/ جهان سال 2014 در 60 ثانیهتوفان، زلزله، آتش سوزی، سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی، جنگ و شیوع بیماری از جمله فجایعی بود که مردم جهان در سال 2014 با آن مواجه شدند.