فیلم/ پیام دو دختر ایتالیایی اسیر تروریستها در سوریه

سیاسی

انتشار تصاویر ویدیویی از 2دختر ایتالیایی که به علت حمایت از نظام سوریه توسط جبهه النصره بازداشت شده بودند، گمانه‌زنیها درباره سرنوشت آنها را افزایش داده است. تاریخ این تصاویر به دو هفته قبل مربوط است.

فیلم/ پیام دو دختر ایتالیایی اسیر تروریستها در سوریهانتشار تصاویر ویدیویی از 2دختر ایتالیایی که به علت حمایت از نظام سوریه توسط جبهه النصره بازداشت شده بودند، گمانه‌زنیها درباره سرنوشت آنها را افزایش داده است. تاریخ این تصاویر به دو هفته قبل مربوط است.