امیرعبداللهیان:

بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اقدامی نسنجیده و شتابزده است

سیاست خارجی

در شرایطی که تروریسم و افراط‌گرایی تهدید جمعی عصر کنونی است، تهران هرگز اجازه نخواهد داد چنین افراط‌گرایان، امنیت جمعی منطقه‌ای ما را به مخاطره اندازند.

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه تاكید كرد: بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اقدامی نسنجیده و شتابزده است.

به گزارش ایلنا، حسین امیر عبداللهیان در خصوص بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت: بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین اقدامی نسنجیده و شتابزده و به معنای حمایت از اقدامات افراط‌گرایان در این کشور است.

وی افزود: متاسفانه تداوم سیاست غلط سرکوب و خشونت در بحرین معارضه دموکراتیک را به فاصله گرفتن از روش‌های دموکراتیک ترغیب می‌کند و این به نفع امنیت بحرین و منطقه نخواهد بود.

این مقام ارشد وزارت امور خارجه اضافه کرد: در گفت‌وگوهایم با پادشاه بحرین در قاهره (در حاشیه مراسم تحلیف سیسی) به وی گفتم که شیخ علی سلمان رهبر معارضی صبور، منطقی و حکیم است که در صورت جدیت حکومت در توجه به گفت‌وگوی واقعی ملی و مطالبات دموکراتیک به توافق سیاسی معتقد است، در این راستا پادشاه حرف‌های خوبی زد که با این رفتارش سازگار نیست.

امیرعبدالهیان افزود: بحرین قادر به تحمل تبعات این اقدام نخواهد بود و بازداشت دبیرکل جمعیت دموکراتیک الوفاق بحرین در شرایط حساس کنونی منطقه، در تعارض با امنیت و ارامش منطقه حساس ما بشمار می رود.

وی ادامه داد: در شرایطی که تروریسم و افراط‌گرایی تهدید جمعی عصر کنونی است، تهران هرگز اجازه نخواهد داد چنین افراط‌گرایان، امنیت جمعی منطقه‌ای ما را به مخاطره اندازند.

کد N654233