با تصویب هیأت دولت صورت گرفت:

اختصاص مبلغ 152 میلیارد ریال به استانداری کرمان

دولت

استانداری کرمان موظف است ضمن نظارت بر اجرای این تصویب نامه، گزارش عملکرد اعتبارات مذکور را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال کند.

با تصویب هیات وزیران مبلغ یکصد و پنجاه و دومیلیارد وپانصد و بیست میلیون ریال به منظور بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استانداری کرمان قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیارد و پانصد و بیست میلیون (000ر000ر520ر152) ریال از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل در اختیار استانداری کرمان قرار می‏گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

مبلغ دویست و بیست وهشت میلیارد (000ر000ر000ر228) ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان کرمان با ضمانت زنجیره ای پرداخت می شود. طول دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی جمعاً پانزده سال (سه سال دوران مشارکت مدنی و دوازده سال دوران مشارکت اقساطی) است. بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان موضوع بند (2) را تضمین و تعهد می نماید که هزینه های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و منظور نموده و به شبکه بانکی پرداخت کند و این تضمین نافی مسئولیت های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

استانداری کرمان موظف است ضمن نظارت بر اجرای این تصویب نامه، گزارش عملکرد اعتبارات مذکور را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را درتاریخ هشتم دی 1393برای اجرا به وزراتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی،راه شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

کد N654232