واکنش وزارت خارجه بحرین به درخواست ایران درباره آزادی «شیخ علی سلمان»

سیاسی

وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه ای به درخواست ایران درباره آزادی دبیرکل جمعیت الوفاق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه ای درخواست ایران را در زمینه آزادی «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق را «غیر قابل قبول» دانست.

وزارت خارجه بحرین همچنین این درخواست ایران را دخالت غیر قابل پذیرش و اقدامی غیر مسئولانه در روابط منطقه ای و بین المللی توصیف کرده است.

وزارت خارجه بحرین درباره نتایج خطرناک آنچه دخالتهای ایران در مسائل کشورهای حاشیه خلیج فارس خوانده، هشدار داده است.