تظاهرات گسترده بحريني ها علیه رژیم آل خلیفه

سیاسی

مردم بحرین امروز نیز در مناطق مختلف این کشور در اعتراض به ادامه بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مردم بحرین امروز نیز در اعتراض به ادامه بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به خیابانها ریختند.

مردم بحرین امروز در مناطق شهرکان، الدراز و جزیره ستره تظاهرات کردند.

این در حالی است که رژیم آل خلیفه از روز یکشنبه شیخ علی سلمان را بازداشت کرده و مهلت بازداشت وی را نیز جهت آنچه انجام تحقیقات خوانده شده، هفت روز تمدید کرده است. این اقدام با واکنش منفی 33 نهاد حقوق بشری و گروههای اسلامی مواجه شده است.