معاون اول رئیس جمهور از طرح ۵۵۰ هزار هكتاری بازدید كرد

دولت

در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح ۵۵۰ هزار هكتاری اراضی كشاورزی كه در محدوده استانهای ایلام و خوزستان قرار دارد، عنوان شد كه تكمیل این طرح نقش موثری در اشتغال زایی و پیشرفت كشاورزی در این استانها خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور پیش از ظهر امروز در ادامه سفر به استان خوزستان از طرح ۵۵۰ هزار هكتاری در این استان بازدید كرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری در جریان این بازدید هوایی كه با حضور وزرای كشاورزی و نیرو انجام شد در جریان جزئیات پیشرفت این طرح بزرگ كشاورزی قرار گرفت.

در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهور از طرح ۵۵۰ هزار هكتاری اراضی كشاورزی كه در محدوده استانهای ایلام و خوزستان قرار دارد، عنوان شد كه تكمیل این طرح نقش موثری در اشتغال زایی و پیشرفت كشاورزی در این استانها خواهد داشت.

جهانگیری همچنین با حضور در محل این اراضی كشاورزی به بررسی راهكارهای لازم برای رفع مشكل این طرح پرداخت.

وزیر جهاد كشاورزی و دیگر مقامات ارشد استان با ارائه توضیحاتی به بررسی مشكلات و موانع روند توسعه ای این طرح پرداختند.

لازم به ذكر است طرح احیای اراضی ۵۵۰ هزار هكتاری دشت های خوزستان و ایلام در سفر مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۵ به استان خوزستان مصوب شده است.

کد N653896