«صائب عریقات» خبر داد:

اقدامات عملی فلسطین برای پیوستن به دیوان لاهه و دیگر مجامع بین المللی

سیاسی

مذاکره کننده ارشد فلسطینی از اقدامات عملی برای پیوستن فلسطین به دیوان بین المللی کیفری و دیگر مجامع بین المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «صائب عریقات» مذاکره کننده ارشد فلسطینی اعلام کرد: «محمود عباس» به زودی درخواستهای پیوستن فلسطین به دیوان بین المللی کیفری و دیگر مجامع بین المللی را ارائه خواهد کرد.

وی افزود: «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان این درخواستها را تحویل نماینده سازمان ملل خواهد داد.