فیلم/ بازدید «بشار اسد» از یگانهای عملیاتی در حومه دمشق

سیاسی

گروه بین الملل: «بشار اسد» در بازدید از یگانهای عملیاتی ارتش سوریه در منطقه جوبر در حومه دمشق از موفقیتهای آنها در برابر تروریستها تمجید کرد. وی سال2015 را سال شکست تروریستها کامل در سوریه توصیف کرد.

فیلم/ بازدید «بشار اسد» از یگانهای عملیاتی در حومه دمشقگروه بین الملل: «بشار اسد» در بازدید از یگانهای عملیاتی ارتش سوریه در منطقه جوبر در حومه دمشق از موفقیتهای آنها در برابر تروریستها تمجید کرد. وی سال2015 را سال شکست تروریستها کامل در سوریه توصیف کرد.