ظریف خواستار آزادی فوری دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین شد

سیاسی

واکنش‌های بین‌المللی و مجامع و مراجع دینی مذهبی به دستگیری شیخ علی سلمان نشان می‌دهد که ایشان از احترام زیادی برخوردارند و مشی اعتدالی ایشان و جمعیت الوفاق مقبولیت مردمی و بین‌المللی دارد.

وزیر امور خارجه کشورمان خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت سیاسی الوفاق بحرین شد.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف در واکنش به بازداشت غیرمنتظره شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت سیاسی الوفاق بحرین گفت: برخوردهای قهری با رهبران مورد احترام مردم که به رغم شرایط سخت سیاسی و امنیتی سال‌های اخیر از مشی مسالمت‌جویانه برای پیگیری مطالبات مردم عدول نکرده‌اند، بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود و مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد.

وزیر خارجه کشورمان ضمن اینکه خواستار آزادی فوری وی شد، افزود: واکنش‌های بین‌المللی و مجامع و مراجع دینی مذهبی به دستگیری شیخ علی سلمان نشان می‌دهد که ایشان از احترام زیادی برخوردارند و مشی اعتدالی ایشان و جمعیت الوفاق مقبولیت مردمی و بین‌المللی دارد.

کد N653601