رايزنی ظريف با همتايان خود در خصوص وضعيت شيخ علی سلمان

سیاسی

ظریف در تماس تلفني با تني چند از وزراي خارجه كشورهاي منطقه از همتايان خود خواست در راستاي مسئوليت همگاني براي حمايت از اعتدال و فعاليت سياسي مسالمت جويانه، در شرایط حساس فعلي منطقه، تلاش كنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به ادامه بازداشت آقاي شيخ علي سلمان دبير كل جمعيت الوفاق بحرين كه موجب تعجب و نگراني خيرخواهان مذهبي و سياسي منطقه شده است وزير امور خارجه كشورمان در تماس تلفني با تني چند از   وزراي خارجه كشورهاي منطقه از همتايان خود خواست در راستاي مسئوليت همگاني براي حمايت از اعتدال و فعاليت سياسي مسالمت جويانه، در شرایط حساس فعلي منطقه، تلاش كنند تا    اين شخصيت سياسي ملي بحرين كه همواره طرفدار گفتگو و مشي اعتدالي بوده هر چه سريع تر آزاد شود.

وزراي خارجه مذكور ضمن تأييد ضرورت حمايت از گفتگو و روش هاي مسالمت جويانه در حل اختلافات سياسي قول دادند حداكثر تلاش خود را    در اين زمينه بكار    گيرند.