لیتوانی به حوزه پولی یورو پیوست

سیاسی

لیتوانی از امشب به حوزه پولی مشترک اتحادیه اروپا، یورو پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه 24، لیتوانی از امشب وارد حوزه پولی اتحادیه اروپا شد.

بنابراین گزارش، قرار است از فردا اسکناس ها و پول واحد اروپایی یعنی یورو در این کشور که بزرگترین و آخرین کشور حوزه بالتیک است که وارد حوزه یورو می شود، مورد استفاده قرار گیرد.

«بوتکیویسیوس» نخست وزیر لیتوانی در این خصوص گفت: ورود به منطقه یورو انتخابی بر اساس تفکر بوده است و این نتیجه رشد اقتصادی منطقی و ثبات اقتصادی است که در بلند مدت امر مهمی است.