یورش نظامیان رژیم بحرین به تظاهرات کنندگان با گاز اشک آور

سیاسی

منابع بحرینی از ادامه تظاهرات در مناطق مختلف از جمله بنی جمره و باربار در مخالفت با بازداشت شیخ علی سلمان و یورش نظامیان آل خلیفه با گاز اشک آور به تظاهرات کنندگان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، ساکنان بنی جمره بحرین با برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین شدند.

از سوی دیگر منابع بحرینی از تظاهرات ساکنان باربار در اعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان و سر دادن شعارهایی در محکومیت بازداشت دبیر کل جمعیت الوفاق خبر دادند.

این درحالی است که منابع بحرینی از به کار گیری گاز اشک آور از سوی نظامیان آل خلیفه علیه تظاهرات کنندگان خبر دادند.