گاردین:

توافق هسته ای جامع با ایران بزرگترین دستآورد دیپلماتیک 2015 خواهد بود

سیاسی

تحلیلگر روزنامه انگلیسی گاردین دستیابی به توافق هسته ای جامع با ایران را بزرگترین دستآورد دیپلماتیک سال 2015 برای غرب خوانده و لغو تحریم های نفتی اروپا علیه ایران را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگر رونامه انگلیسی گاردین با درج مطلبی در این روزنامه با اشاره به اهمیت دستیابی به توافق هسته ای جامع بین غرب و ایران، از آن به عنوان مهمترین دستآورد دیپلماتیک سال 2015 یاد کرد.

نویسنده با اشاره به اهمیت این توافق احتمالی و مقایسه آن با توافق احتمالی آمریکا و کوبا نوشت اهمیت این توافق نه تنها به خاطر این است که جمعیت ایران 7 برابر کوبا است بلکه بخاطر این است که از آغاز یک رقابت هسته ای در منطقه حساس خاورمیانه جلوگیری خواهد کرد.

در ادامه این مطلب با اشاره به ماه ها مذاکره بین طرفین علت دست نیافتن به توافق هسته ای در 24 نوامبر را ناشی از 2 مانع دانست یکی میزان و حجم غنی سازی اورانیوم توسط ایران و دیگری سرعت و میزان لغو تحریم های ایران است.

نویسنده در ادامه می نویسد، غرب و آمریکا معتقد هستند که ایران نیازی به این حجم از غنی سازی ندارد و داشتن این حجم از غنی سازی می تواند راه دستیابی احتمالی ایران به سلاح اتمی را تسریع کند و خواستار کاهش حجم غنی سازی و توقف برنامه هسته ای ایران است اما از سوی دیگر هم غرب پیشنهادی نمی دهد که بر اساس آن تحریم های ایران با سرعت و در حجم زیاد برداشته شوند.

در ادامه نویسنده با ارائه راهکاری برای دستیابی به توافق هسته ای جامع می نویسد، در حال حاضر بهترین پیشنهادی که غرب می تواند به ایران ارائه دهد این است که تحریم های نفتی اتحادیه اروپا را لغو کند.