افت شاخص بورس عربستان درپی انتقال ملک عبدالله به بیمارستان

سیاسی

منابع آگاه از کاهش شاخص بورس عربستان سعودی به دنبال بستری شدن پادشاه این کشور در بیمارستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز گزارش داد: بورس عربستان سعودی پس از آنکه خبرگزاری عربستان از انتقال ملک عبدالله به بیمارستان خبر داد با کاهش محسوسی روبرو شد.

بنابراین گزارش بورس عربستان شاهد پنج درصد کاهش بود.

شایان ذکر است که پادشاه فرتوت سعودی امروز برای اولین بار راهی بیمارستان شد.وی پس از مرگ فهد بن عبدالعزیز و از تاریخ اول اوت 2005 به مدت 9 سال پادشاه عربستان است.