رویترز گزارش داد:

افزایش بیکاری در آمریکا

سیاسی

هفته گذشته شمار تعداد افرادی که در آمریکا خواستار کمک های بیکاری بودند فراتر از انتظار بود و این افزایش چشمگیر نشان دهنده افزایش شمار بیکاران در آمریکا می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  خبرگزاری رویترز در خبری نوشت: هفته گذشته شمار تعداد افرادی که در آمریکا خواستار کمک های بیکاری بودند فراتر از انتظار بود و این افزایش چشمگیر نشان دهنده افزایش شمار بیکاران در آمریکا می باشد.

رویترز در ادامه نوشت: انتظارات اولیه در مورد افزایش درخواست های کمک بیکاری 17 هزار بود که این رقم به 298 هزار افزایش یافته است.

اکونومیست نیز در ادامه نوشت: انتظار می رود که شمار بیکاران در هفته آینده نیز افزایش یابد.