فیلم/ دستگیری یک رهبر اپوزیسیون روسیه در جریان راهپیمایی در مسکو

سیاسی

«الکساندر ناوالنی» از رهبران اعتراضات سال 2012 علیه پوتین در حین راهپیمایی در جمع هوادارانش در مسکو توسط نیروهای پلیس بازداشت شد.

فیلم/ دستگیری یک رهبر اپوزیسیون روسیه در جریان راهپیمایی در مسکو«الکساندر ناوالنی» از رهبران اعتراضات سال 2012 علیه پوتین در حین راهپیمایی در جمع هوادارانش در مسکو توسط نیروهای پلیس بازداشت شد.