فیلم/ اندونزی برای انتقال اجساد قربانیان پرواز ایر آسیا آماده می شود

سیاسی

مقامات سازمان امداد و نجات اندونزی از آمادگی خود برای انتقال اجساد قربانیان هواپیمای ایر آسیا که بیشتر 162 سرنشین آن اندونزیایی بوده اند، به این کشور خبر می دهند.

فیلم/ اندونزی برای انتقال اجساد قربانیان پرواز ایر آسیا آماده می شودمقامات سازمان امداد و نجات اندونزی از آمادگی خود برای انتقال اجساد قربانیان هواپیمای ایر آسیا که بیشتر 162 سرنشین آن اندونزیایی بوده اند، به این کشور خبر می دهند.