فیلم/ 18 کشته در ادامه تظاهرات مناطق کردنشین ترکیه

سیاسی

ادامه اعتراضات ضددولتی در مناطق کردنشین ترکیه از جمله دیاربکر موجب اعلام حکومت نظامی در این شهر شد.

فیلم/ 18 کشته در ادامه تظاهرات مناطق کردنشین ترکیهادامه اعتراضات ضددولتی در مناطق کردنشین ترکیه از جمله دیاربکر موجب اعلام حکومت نظامی در این شهر شد.