نماینده فلسطین در سازمان همکاری اسلامی:

رای ممتنع نیجریه ناقض منشور سازمان همکاری اسلامی است

سیاسی

نماینده فلسطین در سازمان همکاری اسلامی رای ممتنع نیجریه درباره قطعنامه پایان اشغالگری اسرائیل در اراضی 1967 را در ضدیت با منشور سازمان همکاری اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه معا، نماینده دائم فلسطین در سازمان همکاری اسلامی، رای ممتنع نیجریه درباره قطعنامه مربوط به پایان اشغالگری اسرائیل بر اراضی 1967 را ضربه ای بزرگ به آرمان فلسطین و افول ناخوشایند موضع تاریخی نیجریه در حمایت از آرمان فلسطین دانست.

مهند العکلوک گفت: امتناع نیجریه به عنوان یک کشور عضو سازمان همکاری اسلامی از رای به نفع قطعنامه عربی در واقع نقض آشکار و عدم انسجام با منشور و اصول و اهداف سازمان همکاری اسلامی است که اساس آن را دفاع از آرمان فلسطین و حمایت از حقوق ملت فلسطین تشکیل می دهد، محسوب می شود.

نماینده دائم فلسطین در سازمان همکاری اسلامی این موضع را مغیار با بیانیه های نشست سران اسلامی و وزیران خارجه سازمان همکاری که بر لزوم رای همه کشورهای عضو به قطعنامه های حمایت فلسطین در محافل بین المللی تاکید دارد، دانست و افزود: اتخاذ این مواضع نا امید کننده ملت فلسطین است و باید این موضوع به آرامی در چارچوب سازمان همکاری اسلامی حل شود.

شایان ذکر است که انگلیس، لیتوانی، کره جنوبی،روندا و نیجریه به قطعنامه پایان اشغالگری اسرائیل بر اراضی 1967 رای ممتنع دادند.