هیئت وزیران تصویب کرد؛

اختصاص مبلغ 250 میلیارد ریال به وزارت راه و شهرسازی

دولت

با تصویب هیئت وزیران مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال به منظور و بازسازی پل های بزرگ روستایی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد.

با تصویب هیئت وزیران مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال به منظور و بازسازی پل های بزرگ روستایی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد.

به گزارش ایلنا، در این مصوبه آمده است:


1- مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر250) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، برای مرمت و بازسازی پل های بزرگ روستایی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.


2- وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن رعایت و نظارت دقیق اصولی و فنی و مقاوم سازی بر ساخت و ساز پل¬ها، گزارش عملکرد اعتبار یادشده را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاریخ 3/10/1393 این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

کد N652918