با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

شرایط معافیت مالیاتی آوردگان نقدی برای تأمین مالی پروژه‌های بنگاه‌های تولیدی

مجلس

نمایندگان شرایط معافیت مالیاتی آوردگان نقدی برای تأمین مالی پروژه‌های بنگاه‌های تولیدی را مشخص کردند.

نمایندگان شرایط معافیت مالیاتی آوردگان نقدی برای تأمین مالی پروژه‌های بنگاه‌های تولیدی را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 171 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر با ماده 12 مبنی بر مشخص کردن شرایط معافیت مالیاتی آوردگان نقدی برای تأمین مالی پروژه‌های بنگاه‌های تولیدی موافقت کردند.

براساس ماده 12 این لایحه متن زیر به‌عنوان ماده(138) مکرر به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.

تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

کد N652466