افخم در پاسخ به مهر:

طرح روسیه برای حل بحران سوریه می تواند گره گشا باشد

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران نظر مثبت خود را نسبت به طرح روسیه برای حل بحران سوریه اعلام کرده و امیدواریم در این چارچوب بتوانیم در مسیر حل واقع بینانه بحران قرار گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره طرح روسیه به منظور حل بحران سوریه و برگزاری اولین نشست در این زمینه در قاهره و حضور مخالفان سوری و موضع ایران در قبال این طرح و اینکه آیا ایران در این نشست حضور پیدا خواهد کرد، گفت: از ابتدای بحران سوریه که قریب به 4 سال می گذرد همواره اعلام کرده ایم که راه حل سیاسی تنها راه حل بحران سوریه است.

وی افزود: روند تحولات و واقعیت جاری در منطقه درستی این تحلیل را به نمایش گذاشته، ما از طرحی در چارچوب تحرکات سیاسی برای پایان دادن به بحران و در نظر گرفتن راه منطقی و تاکید بر نقش محوری مردم سوریه حمایت می کنیم و فکر می کنیم گفتگو تنها راه پایان دادن به بحران جاری در سوریه است که باید تدابیر بیرونی در چارچوب گفتگوهای سوری- سوری انجام شود.

افخم گفت: درباره طرحی که در اخبار منتشر شده رایزنی هایی در سطح سیاسی با روس ها داشته ایم که این طرح چنین چارچوبی را در بر می گیرد و باید درباره این طرح که مقدمات آن انجام شده است اولین گام ها صورت گیرد تا ببینیم ارزیابی ها در مراحل بعدی چیست.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: فکر می کنیم اگر همه طرف ها برای حل بحران و حل مسالمت آمیز در چارچوب سیاسی حرکت کنند و با احترام به حاکمیت و انتخاب مردم سوریه گامی صورت گیرد می تواند گره گشا باشد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نظر مثبت خود را پیش از این نیز اعلام کرده و امیدواریم در این چارچوب بتواند به فروکش کردن بحران و گام برداشتن در مسیر حل واقع بینانه بحران سوریه کمک شود.