استاد آمریکایی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

دلایل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

سیاسی

پروفسور "آرتور سایر" کاهش قیمت نفت و تغییر تمرکز سیاست آمریکا به آسیا را ناشی از افزایش تولید نفت و گاز در آمریکا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، برای کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی دلایل متعدددی عنوان می شود. در این میان گروهی از کارشناسان بر این باور هستند کاهش قیمت نفت پروژه ای است سیاسی که با مدیریت عربستان سعودی و با هدف فشار بر ایران و روسیه صورت می گیرد در عین حال گروه دیگری از کارشناسان در توجیه کاهش قیمت نفت دلایل اقتصادی و بازار را دخیل می دانند.

در همیم راستا و برای بررسی دلایل کاهش بهای جهانی نفت گفتگویی با پروفسور "آرتور سایر" استاد اقتصاد سیاسی و معاون پیشین شورای روابط خارجی شیکاگو صورت گرفته که در زیر آمده است.

*آیا دلایل کاهش قیمت در بازارهای جهانی ناشی از دلایل سیاسی است یا اقتصادی؟ آیا می توان تلاش های آمریکا برای افزایش تولید نفت خود را به شیفت سیاست های این کشور یه سوی آسیا تفسیر کرد؟

آرتور سایر:   کاهش قیمت نفت نه تنها بیانگر اهمیت بنیادین تحولات اقتصادی است بلکه بیان کننده نتیجه تلاش های مستمر موثر در عرصه جهان در 4 دهه گذشته است. افزایش چشمگیر تولید نفت و گاز آمریکا موجبات منافع اقتصادی گسترده ای خواهد شد.

همچنین باید گفت کاهش قیمت نفت ارتباطی به سوال شما که بطور تلویحی می خواهد بگوید که کاهش قیمت نفت ناشی از سیاست اعلامی آمریکا در خصوص آسیا است، ندارد. معتقدم علت تغییر تمرکز سیاست های آمریکا به آسیا بیشتر ناشی از این مسئله است.

بخش اعظمی از نیروی دریایی  آمریکا از سال 1943 در اقیانوس آرام متمرکز بوده است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سفری که به آنکارا داشت اعلام کرد خط لوله انتقال گاز "سوث استریم" که گاز روسیه را به اروپا منتقل خواهد کرد از مسیر ترکیه خواهد گذشت. ایاتلاش روسیه برای کاهش نقش اوکراین در روند انتقال گاز این کشور به اروپا و تاکید روسیه بر برجسته کردن نقش ترکیه در این خصوص را می توان تفسیر به برخوردی دیگر بین غرب و روسیه کرد؟

اقدامات ولادیمیر پوتین در اوکراین موضوع بسیار مهمی است که پروفسور لارنس فریدمن از موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک لندن در مجله سروایوال به آن اشاره کرده است. نقش مهم استراتژیک ترکیه و عوامل ساختاری کارکردی آن همواره در طول تاریخ ادامه داشته است و تحولات اخیر در خاورمیانه، اروپا و روسیه تاکید مجددی بر اهمیت نقش این کشور است.

--------------

گفتگو از پیمان یزدانی