فیلم/ آمادگی نیروهای امنیتی لبنان برای اعیاد سال نو میلادی

سیاسی

گروه بین الملل: «جوزف مسلم» سخنگوی نیروهای امنیت داخلی لبنان از آمادگی 90 درصدی نیروهای امنیتی این کشور برای تامین امنیت اعیاد سال نو میلادی خبر داد.

فیلم/ آمادگی نیروهای امنیتی لبنان برای اعیاد سال نو میلادیگروه بین الملل: «جوزف مسلم» سخنگوی نیروهای امنیت داخلی لبنان از آمادگی 90 درصدی نیروهای امنیتی این کشور برای تامین امنیت اعیاد سال نو میلادی خبر داد.