حبس ابد برای 25 عضو اخوان المسلمین

مهر نوشت:

دادگاه جنایی مصر 25 عضو اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش روسیا الیوم، دادگاه جنایی مصر روز گذشته 25 نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اتهام به آتش کشیدن مراکز پلیس در منطقه الزقازیق در قاهره به زندان ابد محکوم کرد.

این دادگاه همچنین یک نفر از اعضای اخوان المسلمین را به پنج سال زندان محکوم کرد.

از سوی دیگر دادگاه مذکور 16 نفر از اعضای اخوان المسلمین را از اتهام به آتش کشیدن مراکز پلیس در قاهره تبرئه کرد.

دادگاه جنایی مصر بررسی شش پرونده در رابطه با خشونت علیه نیروهای پلیس را به 13 ژانویه 2015 موکول کرد. تعداد متهمان این پرونده ها 53 نفر هستند.

52261

کد N652255