آلمان فهرست طالبان را تنظیم کرده است

سیاسی

ژنرال بازنشسته ارتش آلمان اذعان کرد که ارتش این کشور در هدف قرار دادن اعضای طالبان افغانستان و تهیه فهرست سیاه این گروه تروریستی نقش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،"ایگون رامس" نظامی بلندپایه سابق آلمان گفت: فهرست سیاه اعضای طالبان را ناتو تنظیم می کرد.

این فهرست به وسیله فرماندهان ناتو مستقر در افغانستان و همچنین مقرهای اصلی نیروهای بین المللی استقرار امنیت در افغانستان تهیه می شد. آلمان نیز در تهیه این فهرست ها نقش داشت.

این اولین بار است که یک مقام آلمانی به نقش ارتش این کشور در عملیات ضد طالبان قبل از ورود رسمی آن به جنگ اشاره می کند.

بنا بر این گزارش، این ژنرال آلمانی در سال 2010 میلادی مسئول قرارگاه مرکزی ناتو در شهر برونسوم هلند بود و بر عملیات ضد طالبان در افغانستان نظارت داشت.